Contact
blauw telefoon

Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering
Het waarderen van een onderneming is geen exacte wetenschap en voor iedere onderneming en situatie is een unieke aanpak vereist. Om tot een marktconforme bedrijfswaardering van uw onderneming te komen, maken wij gebruik van verschillende waarderingstechnieken, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van uw onderneming. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar facetten als:

  • Hoe waarborgen we voor u de continuïteit van uw onderneming na de overdracht?
  • Wat is uw onderneming waard voor potentiële kopers?
  • Hoe is de markt waarbinnen u opereert opgebouwd?
  • Hoe is uw personeelsbestand opgebouwd en welke rol zal het vervullen na de transactie?
  • Hoe is uw klantenbestand c.q. orderportefeuille opgebouwd?
  • Wat zijn de verwachte ontwikkelingen binnen de markt?
  • Welke rol is voor het bestuur weggelegd na de transactie?

 

Uit deze analyse komt een marktconforme en onafhankelijke schatting van de waarde van uw onderneming.