Contact
blauw telefoon

Rechtsvorm advies

Advisering over de juiste rechtsvorm.

wetgevingzw

Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de zogenaamde rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld  een eenmanszaak, vof of bv. Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is. Hierbij adviseren wij U graag . Onze advisering kan bestaan uit: Juridisch & fiscaal advies bij de keuze rechtsvorm(en) eventuele contracten vennoten .

In Nederland zijn negen rechtsvormen:
Eenmanszaak
BV (besloten vennootschap)
NV naamloze vennootschap
VOF (Vennootschap onder Firma)
Coöperatie
CV (Commanditaire Vennootschap)
Maatschap
Stichting
Vereniging